Category Archives: Pháp lý

Quyết định số 590/QĐ-UBND

Về việc giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. QUYẾT ĐỊNH 1943 QUYẾT ĐỊNH 1909 QUYẾT ĐỊNH 1017

Quyết định số 1909/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. QUYẾT ĐỊNH 1017 QUYẾT ĐỊNH 1943 QUYẾT ĐỊNH 590