Category Archives: Tiến độ dự án

Hamubay Phan Thiết | Tiến độ dự án 31-01-2021

Hamubay Phan Thiết được thiết kế với quy mô mang tầm quốc tế là tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích gần 130 ha và mặt tiền bờ biển trải dài tại Khu Nam thành phố Phan Thiết. Dự án […]

Hamubay Phan Thiết | Tiến độ dự án 15-01-2021

Tiến độ dự án hamubay Phan thiết 15-01-2021

Hamubay Phan Thiết được thiết kế với quy mô mang tầm quốc tế là tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích gần 130 ha và mặt tiền bờ biển trải dài tại Khu Nam thành phố Phan Thiết. Dự án […]

Bất động sản Phan thiết – Tiến độ dự án hamubay 31-12-2020

Tiến độ dự án hamubay phan thiết 31-12-2020

Tiến độ dự án hamubay 31-12-2020 bao gồm các hạng mục thi công. Thi công hạ tầng và san lấp khu vực 10ha. San lấp khu vực 13ha. Thi công đường công vụ tuyến kè 360m. Hoàn thiện hạ tầng khu vực 4ha. Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 : 103ha Bạn có thể […]

Bất động sản Phan thiết – Tiến độ dự án Hamubay 15-12-2020

Dự án Hamubay Phan thiết là dự án lấn biển và chỉnh trang đô thị phường Đức Long thành phố Phan thiết. Bất động sản đất nền ven biển trong trung tâm thành phố Phan thiết. Nội dung video Thi công hạ tầng và san lấp khu vực 10ha San lấp khu vực 13ha Thi […]

Bất động sản Phan thiết – Tiến độ dự án Hamubay 30-11-2020

Tiến độ dự án hamubay phan thiết

Hamubay Phan Thiết được thiết kế với quy mô mang tầm cỡ quốc tế, là tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng hàng đầu ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích 130ha và mặt tiền bờ biển trải dài tại khu nam thành phố Phan Thiết. Dự án Hamubay Phan Thiết […]

Bất động sản Phan thiết – Tiến độ dự án Hamubay 15-11-2020

tien-do-du-an-hamubay-phan-thiet-15-11-2020

Hamubay Phan Thiết được thiết kế với quy mô mang tầm cỡ quốc tế, là tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng hàng đầu ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích 130ha và mặt tiền bờ biển trải dài tại khu nam thành phố Phan Thiết. Dự án Hamubay Phan Thiết […]

Bất động sản Phan thiết | Tiến độ dự án Hamubay 31-10-2020

tien-do-du-an-hamubay-31-10-2020

Hamubay Phan Thiết được thiết kế với quy mô mang tầm cỡ quốc tế, là tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng hàng đầu ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích 130ha và mặt tiền bờ biển trải dài tại khu nam thành phố Phan Thiết. Dự án Hamubay Phan Thiết […]

Bất động sản Phan thiết – Tiến độ dự án Hamubay 15-10-2020

Tien-do-du-an-hamubay-phan-thiet-15-10-2020

Hamubay Phan Thiết được thiết kế với quy mô mang tầm cỡ quốc tế, là tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng hàng đầu ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích 130ha và mặt tiền bờ biển trải dài tại khu nam thành phố Phan Thiết. Dự án Hamubay Phan Thiết […]