Quyết định số 1909/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

QUYẾT ĐỊNH 1017

QUYẾT ĐỊNH 1943

QUYẾT ĐỊNH 590

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *